Segunda

                                                                  
Segunda a Domingo             18:30 às 10:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             10:30 às 13:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             13:30 às 15:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             15:30 às 16:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             16:30 às 18:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             18:30 às 20:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              20:30 às 21:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              21:30 às 22:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              22:30 às 23:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              23:30 às 00:00   Gospel Mix     AutoDJ

Terça

                                                                  
Segunda a Domingo             18:30 às 10:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             10:30 às 13:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             13:30 às 15:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             15:30 às 16:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             16:30 às 18:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             18:30 às 20:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              20:30 às 21:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              21:30 às 22:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              22:30 às 23:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              23:30 às 00:00   Gospel Mix     AutoDJ

Quarta

                                                                  
Segunda a Domingo             18:30 às 10:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             10:30 às 13:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             13:30 às 15:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             15:30 às 16:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             16:30 às 18:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             18:30 às 20:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              20:30 às 21:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              21:30 às 22:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              22:30 às 23:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              23:30 às 00:00   Gospel Mix     AutoDJ

Quinta

                                                                  
Segunda a Domingo             18:30 às 10:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             10:30 às 13:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             13:30 às 15:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             15:30 às 16:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             16:30 às 18:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             18:30 às 20:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              20:30 às 21:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              21:30 às 22:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              22:30 às 23:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              23:30 às 00:00   Gospel Mix     AutoDJ

Sexta

                                                                  
Segunda a Domingo             18:30 às 10:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             10:30 às 13:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             13:30 às 15:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             15:30 às 16:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             16:30 às 18:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo             18:30 às 20:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              20:30 às 21:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              21:30 às 22:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              22:30 às 23:00   Gospel Mix     AutoDJ
Segunda a Domingo              23:30 às 00:00   Gospel Mix     AutoDJ

img